Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Závišice 115, 742 21 Kopřivnice
Tel.: 556 856 000
E-mail: obec@zavisice.cz

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Tel: 556 879 411
E-mail: posta@koprivnice.cz

28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
E-mail: povoden@msk.cz

V době povodně:

IBC MSK, Nemocniční 11/3328, 702 00 Ostrava
Tel.: 950 739 804
Fax.: 950 739 291
E-mail: ks.msk@hzsmsk.cz
  •  Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.: 267 121 111
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz

Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.