Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Závišice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".


V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

 

 

 

  •  Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava


Přímý výkon správy toku:
VHP Skotnice, Na Dolách 81, 742 59 Skotnice
tel.: 556 723 607
e-mail: skotnice.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Sedlnice 2-01-01-109 10100303 0,00 - 23,45
Rybský potok 2-01-01-109 10211109 0,00 - 3,60
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10211852 0,00 - 1,58
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10217390 0,00 - 0,69

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek
tel.: 956 951 210
e-mail: ost51@lesycr.cz

Příslušný správce toků (rajon 109):
Mgr. Martin Schönwälder
tel.: 956 951 218, 725 257 574
e-mail: martin.schonwalder@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p., spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10213674 0,00 - 2,08
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10217928 0,00 - 1,07
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10214000 0,00 - 0,83
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10209773 0,00 - 0,66
Bezejmenný vodní tok 2-01-01-109 10212528 0,00 - 0,60

 

  • Vodní toky ve správě Českého rybářského svazu MO Příbor
Přímý výkon správy toku:
Český rybářský svaz MO Příbor
nábřeží Rudoarmějců 888, 742 58 Příbor
tel.: 724 994 899
e-mail: jahnradovan@seznam.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Český rybářský svaz MO Příbor spravuje tento vodní tok a také některé další vodní toky na území obce Závišice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku ČHP IDVT Správcovství ř. km
PP Sedlnice v km 10,0 2-01-01-109 10214835 0,00 - 2,22