Podklady pro zpracování digitálního povodňového plánu

 

  • Výškový systém: Balt po vyrovnání

  • Použité kartografické zobrazení Křovákovo, souřadnicový systém S-JTSK