Charakteristika zájmového území

Městská část Brno - Černovice je situována na levém břehu řeky Svitavy (říční km 3,341 - železniční most až říční km 5,538 - most Křenová / Olomoucká). Svitava tvoří západní hranici městské části a protéká v zaříznutém korytě.

Černovice patří historicky mezi nejstarší městské části Velkého Brna. První zmínka o Černovicích se datuje k roku 1304. V roce 1645 při obléhání Brna švédskými vojsky byla obec značně poškozena. Severně od starých Černovic byla v letech 1861-1863 vybudována zemská psychiatrická léčebna (dnes psychiatrická nemocnice) s osově komponovanými renesančními objekty, ležící v „zelené“ části této čtvrti. Od 70. let 19. století vznikala zástavba Nových Černovic, která byla dotvořena během období První republiky. Ve třicátých letech vznikla na východě tehdejšího černovického katastru nouzová dělnická kolonie Černovičky, náležející od roku 1969 ke katastru sousední Slatiny. Roku 1959 začalo na východním okraji Nových Černovic v prostoru dnešní Kneslovy a Krausovy ulice vznikat vůbec první brněnské panelové sídliště.

K 1. 1. 2014 dosáhl počet obyvatel městké části hodnoty 7 614.

Rozlohou i počtem obyvatel patří Černovice mezi středně velké městské části. Do roku 1919 byly samostatnou obcí a v témže roce s mnoha jinými obcemi byly připojeny k Brnu. Pro Černovice byla dlouho charakteristická zemědělská produkce, která byla v 19. a 20. století doplněna i rozsáhlou průmyslovou výrobou, která se extenzívně rozšiřovala až do poloviny 20. století.

Městská část Brno-Černovice hraničí na východě s městskou částí Brno-Slatina, na severu s městskou částí Brno-Židenice, na západě s městskými částmi Brno-středBrno-jih a na jihu pak hraničí s městskou částí Brno-Tuřany .