Hladinoměry - Brno-Černovice

Bílovice nad Svitavou (Svitava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části obce a je umístěn na levém břehu Svitavy asi 20 m pod mostní konstrukcí silnice č. II/374. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Adamov - ústí toku do Svratky. Vlastníkem a provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Brno - Poříčí (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Brna v městské části Štýřice a je umístěn 300 m nad mostem ulice Vídeňská na pravém břehu. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: VD Brno - soutok se Svitavou. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p., Závod Brno.

Letovice

Hlásný profil je umístěn jižně od Letovic na levém břehu vodního toku Svitava naproti ČOV. Provozovatelem je ČHMÚ.

Rozhraní

Hlásný profil je umístěn nad mostem v Rozhraní na pravém břehu Svitavy (ř. km 69,6). Provozovatelem je ČHMÚ.