POVODŇOVÝ PLÁN městské části Brno-Černovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PMOO902712015-219l-f o; ze dne 23. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna
Č. j.: MMB/0148976/2015; ze dne 11. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2014
offline verze 31. 10. 2014
digitalizovaná verze 31. 10. 2014
databáze POVIS 31. 10. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i