Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Ludvík Kadlec Fáměrovo náměstí 25/34, 618 00 Brno    
Jan König Charbulova 61, 618 00 Brno    

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Rudolf Frank U pošty, 625 00 Brno    

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
nákladní automobil Pískovna Černovice, s. r. o. Vinohradská 83, 618 00 Brno 602 567 261
pytle s pískem Pískovna Černovice, s. r. o. Vinohradská 83, 618 00 Brno 602 567 261
  ČSAD a. s. Hájecká 14, 618 00 Brno 548 122 202

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území městské části Brno - Černovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Radnice Místo shromáždění Bolzanova 1, 618 00 Brno   548 129 811 -- --