Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Bolzanova 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 129 811
E-mail: info@cernovice.brno.cz
Kounicova 67, 601 67 Brno
Tel: 542 174 015
Fax: 542 174 017
E-mail: kolkova.marta@brno.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Taťána Nováková
Tel: 542 174 024
E-mail: novakova.tatana@brno.cz
Žerotínovo nám. 449/1, 602 00 Brno
Tel.: 541 652 685
E-mail: hanakova.marta@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra