Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, státní podnik
Správce:
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov
Vodní tok Svitava
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 15- 02 - 109, 4 - 15 - 03 - 022
ID toku: 10100024