Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa bydliště (neveřejná)
Telefon (veřejný)
Mobil (neveřejný)
Karel Pačiska starosta 566 590 313
Jana Hamerníková sekretariát 566 590 311
Kateřina Turová sekretariát   566 590 311

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa bydliště (neveřejná)
Telefon (neveřejný)
Václav Mičín

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující materiální vybavení pro záchranné práce

SpecializaceSubjektAdresaTelefon (veřejný)Mobil (neveřejný)
Výkon správy vodního toku Bystřice Povodí Moravy s.p. - provoz Bystřice nad Pernštejnem - závod Dyje (Ing. Karel Straka) K Pernštejnu 626 566 550 286
Nákladní doprava, zemní práce, práce jeřábem, řezání, stavba lešení, hutnění T.M.V. s.r.o - stavební Nádražní 1400 566 550 613  
Pozemní stavby, vodohospodářské stavby, ocelové konstrukce, betonáž, nakladače, bagry, rypadla, nákladní auta, kontejnery SPH STAVBY s.r.o. Průmyslová 1414

566 560 941

Stavby, nakládání s odpady, silniční motorová doprava nákladní, nakládání s nebezpečným odpadem TS města a.s. -
Bystřice n. P.
K Ochozi 666 566 552 595,
566 552 202

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území města Bystřice nad Pernštejnem

AdresaEvakuační místoKontaktní osobaTelefonE-mailKapacitaStravování
Masarykovo nám. 68 Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Krondráf        606 169 117 ddmbynp@seznam.cz 100  --
Nádražní 615 SCOLAREST - zařízení školního stravování s.r.o Jarmila Knauerová

566 550 057

skolni.stravovani@seznam.cz  -- 300
Dr. Veselého 343 VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Mgr. Miroslav Novák 566 550 917 szesbys@szesby.cz 180 350
Nádražní 615 ZŠ Bystřice nad Pernštejnem Hana Kopecká 556 550 401 posta@zsbystrice.cz 150 300
Nádražní 615 ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Milada Krásenská 556 552 210
777 122 105
reditel@zusbnp.cz 100 150

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
prodejna Albert Masarykovo nám. 8. 800 402 402

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Kontakty Způsob
Vodárenská akciová společnost, a.s.
divize Žďár nad Sázavou
provoz Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 605, 605 331 236
e-mail: provozby@vaszr.cz
dovoz balené vody nebo cisteren