Správci vodních toků 

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Bystřice nad Pernštejnem a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s.p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Bystřice nad Pernštejnem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Svratka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-035
ID toku: 10100010

 

Vodní tok Nedvědička
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-060
ID toku: 10100174

 

Vodní tok Bystřice
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-038, 4-15-01-040/1, 4-15-01-040/2
ID toku: 10100217

 

Vodní tok Domanínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-039
ID toku: 10200385

 

Vodní tok Věchnovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/1
ID toku: 10186510

 

Vodní tok Ždánický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10200649

 

Vodní tok Písečenský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-035
ID toku: 10186099

 

Vodní tok PP Ždánického potoka z Rácova
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10204890

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-062
ID toku: 10189286

 

Vodní tok Přítok Ždánického potoka z Jilmové
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 102084838

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-062
ID toku: 10208112

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-039
ID toku: 10193534

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-039
ID toku: 10189833

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-037
ID toku: 10190816

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-035
ID toku: 10197916

 

Vodní tok PP Nedvědičky nad Divišovem
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-060
ID toku: 10203061

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku (rajon 206):
ST - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Martina Grošovová
Tel.: 724 623 765, 956 952 213
E-mail: martina.grosovova@lesycr.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Bystřice nad Pernštejnem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Vrtěžířský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-047/1
ID toku: 10201166

 

Vodní tok Lesoňovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-047
ID toku: 10197459

 

Vodní tok Karasínský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-035
ID toku: 10197386

 

Vodní tok Bohuňovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-038
ID toku: 10203978

 

Vodní tok Končinský p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10194990

 

Vodní tok LP Bystřice v km 6,05
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10189431

 

Vodní tok PP Bystřice v km 8,1
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10197124

 

Vodní tok PP Svratky v km 109,75
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-043/1
ID toku: 10207298

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-040/2
ID toku: 10194467