Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Jaroslav Uher starosta
Josef Odehnal zaměstnanec obce

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Aleš Benda velitel JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa (neveřejná) Kontaktní osoba Mobil (neveřejný)
CAS 16, kalová čerpadla 2 ks, motorová pila SDH Aleš Benda

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Borač

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Kapacita
Kulturní dům Borač Nouzové ubytování, stravování Borač 51 Jaroslav Uher 200
OÚ Borač Nouzové shromažďování Borač 51 Jaroslav Uher  

 

Zásobování

 

Zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a potravinami

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Zásobování pitnou vodou
Obchod se smíšeným zbožím Borač 87 Miroslava Kadlová cisterna, balená voda