Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Borač a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území. 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka

Tel.: 566 550 286
Email: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje na území obce Borač tok Svratky a část jejího náhonu. V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Vodní tok Svratka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-073, 4-15-01-075
ID toku: 10100010

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8


Přímý výkon správy toku:
ST - Oblast Povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno


Rajon - příslušný správce VT na území obce:
Rajon 204 - Ing. Jindřich Doležel 
Tel.: 607 847 172
Email: dolezel.ost52@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Vodní tok Boračský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-074
ID toku: 10205989

 

Vodní tok PP Svratky 84,05
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-75
ID toku: 10194611

 

Vodní tok PP Boračského potoka v km 1,85
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-074
ID toku: 10185801

 

Vodní tok PP Boračského potoka v km 1,6
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-074
ID toku: 10192995

 

Vodní tok PP Boračského potoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-074
ID toku: 10202386

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně). 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-074
ID toku: 10198163

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-073
ID toku: 10204877