Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Borač

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Borač a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastrální území obce Borač patří do oblasti povodí Moravy. Nevýznamnějším vodním tokem je řeka Svratka s náhonem a přítoky a Boračský potok.

Nejvýznamnější vodní toky na území obce Borač

Svratka

Pramen řeky Svratky - Stříbrná studánka se nachází v oblasti Žďárských vrchů na úbočí Žákovy hory v nadmořské výšce 771,93 m n. m. Dále protéká Nedvědickou vrchovinou, Tišnovskou kotlinou, okrajovou částí Bítešské vrchoviny a Oslavanské brázdy. V tomto úseku je její koryto typické hluboce zaříznutými údolími. Ve svém dolním úseku protéká Bobravskou vrchovinou a Dyjsko-Svrateckým úvalem. Ústí do Dyje jako její levostranný přítok v oblasti střední nádrže Nové Mlýny II (Věstonické) v nadmořské výšce 162,94 m n. m.

Celková délka toku Svratky je 173,9 km, plocha povodí 7 117,9 km2, průměrný průtok je 27,24 m3/s. Její hlavní levostranné přítoky jsou Hodonínka, Besének, Lubě, Svitava a Litava, pravostranné Fryšávka, Bystřice, Nedvědička, Loučka, Bílý potok, Bobrava a Jihlava.

Svratka protéká územím obce v severozápadním směru v délce přibližně 3,7 km, od ř. km 86,680 a opouští ho cca v ř. km 83,000. Koryto Svratky nad Boračí protéká úzkým údolím, na levém břehu je ohraničené strmými svahy zalesněných kopců. Na jejím toku na území obce je umístěn kamenný jez, který je však ve zdevastovaném stavu. Na levobřežním náhonu je situován odlehčovací kamenný jízek.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka

Hlásný profil Prům. roč. průtok
Plocha dílč. povodí
N-leté průtoky (m3/s)
  (m3/s) (km2) Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Borovnice (ř. km 133,26) 1,46 127,97 18,5 - 33,0 42,0 - 79,0 90,0
Dalečín (ř. km 118,01) 3,44 366,94 39,2 52,9 73,9 91,6 110,8 138,6 161,5
VD Vír (ř. km 103,25) 3,97 486,55 32,0 - 50,0 61 78,5 93,0 110,0

 

Boračský potok

Boračský potok je pravostranným přítokem řeky Svratky v ř. km 84,126. Potok ústí do náhonu od malé vodní elektrárny a je ve správě Lesů ČR, s. p. Celková délka toku činí 4,06 km. 600 m od ústí je upraven vybudováním oboustranných opěrných zdí z lomového kamene a dlažbou dna. Na toku se nachází několik pevných stupňů. Na jeho toku je soustava Boračských vodopádů.

Na území obce se nachází několik dalších menších bezejmenných toků většinou ve správě Lesů ČR, s. p.

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Borač

 Přehled vodních děl na území obce Borač naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Borač se nenachází žádné vodní dílo, avšak na toku Svratky se nacházejí tři větší vodní díla - Vír I, Vír II a Brněnská přehrada. Vír I a II jsou umístěny na toku zhruba 26 km protiproudně od obce Borač. Eliminují rozsah povodní, ale zároveň představují riziko zvláštní povodně.

Vodní díla na Svratce

Vodní dílo ř. km      Plocha povodí  (km2) Celkový objem (mil. m3 Zásobní objem (mil. m3) Max. hloubka (m)         Zatopená plocha (ha)                 Minimální odtok (m3/s)
Vír I 114,9 410,5 56,2 44,1 65,6 183,9 0,530
Vír II 116,6 486,3 0,24 0,164 11,0 12,5 0,630
Brněnská přehrada 56,2 1586,2 17,7 13,0 23,5 206,7 1,370