Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Jaroslav Uher (starosta)
Borač 51, 592 61 Doubravník
Tel.: 549 418 710
E-mail: obec@borac.cz
Městský úřad Tišnov
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov


Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Vítězslav Marvan

Tel.: 549 439 817
E-mail: vitezslav.marvan@tisnov.cz

Vodní hospodářství
Ing. Jiřina Čechovičová

Tel.: 549 439 833
E-mail: jirina.cechovicova@tisnov.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. František Havíř

Tel.: 541 651 571
E-mail: havir.frantisek@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Mojmír Pehal
Tel: 541 652 685, 541 658 874
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra