Hladinoměry - Borač

Borač (Svratka)

Hlásný profil kategorie C je barvou vyznačen na kamenném opevnění koryta toku Svratky v místě profilu silničního mostu. Uvedené SPA vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky (278,13 m n. m.). Hlásný profil je směrodatný pro území obce Borač.

Pernštejn (Nedvědička)

Na toku Nedvědička je na hospodářském mostku ř. km 1,850 v místní části Pernštejn umístěn hlásný profil kat. C. Pernštejn (Nedvědička). Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Ujčov) se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucím ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice.

Vír - pod přehradou (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.