POVODŇOVÝ PLÁN obce Borač

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR952/000163/2017; ze dne 16. 01. 2017
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM322/2017-419/Ju; ze dne 27. 01. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI/2899/2017/OŽP/Vh; ze dne 07. 02. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 08. 2018
offline verze 31. 08. 2018
digitalizovaná verze 31. 08. 2018
databáze POVIS 31. 08. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i