Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Zdeněk Šup +(420) 379 731 013
Vlastimil Weber  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Josef Husník
Štefan Stankov

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičský automobil Mercedes SDH Brnířov Stanice SDH Brnířov 41
Kalové čerpadlo 1 ks SDH Brnířov Stanice SDH Brnířov 41
Traktory 5 ks Zeos Brnířov
Bagr 2 ks Zdeněk Hula
Traktor 1 ks Zdeněk Hula

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brnířov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací /Stravovací kapacita
Obecní úřad Brnířov Místo shromáždění Brnířov 41 Zdeněk Šup -- --
Obecní úřad Brnířov ubytování/stravování Brnířov 41 Zdeněk Šup 50 50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
 Obchod COOP Kdyně Náměstí 440, Kdyně 379 731 442

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa                                       Telefon
 PRAVES Domažlice s.r.o. Petrovická 286, 344 01 Domažlice              379 725 478