Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Zdeněk Šup +(420) 379 731 013
Vlastimil Weber  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Josef Husník  
Štefan Stankov  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
Hasičský automobil Mercedes SDH Brnířov Stanice SDH Brnířov 41
Kalové čerpadlo 1 ks SDH Brnířov Stanice SDH Brnířov 41
Traktory 5 ks Zeos Brnířov
Bagr 2 ks Zdeněk Hula
Traktor 1 ks Zdeněk Hula

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brnířov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací /Stravovací kapacita
Obecní úřad Brnířov Místo shromáždění Brnířov 41 Zdeněk Šup -- --
Obecní úřad Brnířov ubytování/stravování Brnířov 41 Zdeněk Šup 50 50