POVODŇOVÝ PLÁN obce Brnířov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-70743/2020/320; ze dne 14. 10. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Domažlice - Odbor životního prostředí
Č. j.: MeDO-61278/2020-Kitz-DS; ze dne 23. 11. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 01. 2022
offline verze 31. 01. 2022
digitalizovaná verze 31. 01. 2022
databáze POVIS 31. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i