POVODŇOVÝ PLÁN obce Brnířov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 63882/2016-323; ze dne 30. 11. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Domažlice - Odbor životního prostředí
Č. j.: MeDO-80110/2016-Pet-DS; ze dne 12. 01. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 09. 2020
offline verze 17. 09. 2020
digitalizovaná verze 17. 09. 2020
databáze POVIS 17. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i