Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem na zkoumaném území je Zahořanský potok. Při posledních povodních napáchal největší škody právě Zahořanský potok, který je na katastru obce nejdelším vodním tokem. Vodní tok pramení severně od intravilánu u Chodské Lhoty v nadmořské výšce 521 m a teče severním směrem. Vodní tok protéká intravilánem obcí Brnířov, Kdyně a Kouty. Jižně od obce Radonice ústí do Zubřiny v nadmořské výšce 398 m. Celková délka vodního toku činí 14,1 km. V jihozápadní části intravilánu pramení dále bezejmenný vodní tok, který ústí jižně od intravilánu zleva do Zahořanského potoka. Celková délka bezejmenného toku činí 0,8 km.

 

 

Vodní toky na území obce Brnířov 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Brnířov

Přehled vodních nádrží na území obce Brnířov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Brnířov se nacházejí celkem dvě vodní nádrže. Jedna spadá do správcovství obce Brnířov a je umístěna v severní části obce, u silnice III/19011. Druhá je umístěna v severozápadní části obce, při hranicích s městem Kdyně.