Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brnířov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Závod:
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň
Tel.: 377307111

Přímý výkon správy toku:
Provoz Radbuza, Masarykova 45, Domažlice
Tel.: 379725169
Václav Opat, tel.: 724212364
Vodní tok Zahořanský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-052
ID toku: 10100577

 

  • Další vodní toky bez určeného správcovství:
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-052
ID toku: 10260447