Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Brnířov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň

Přímý výkon správy toku:
Závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky na území obce Brnířov, které svou délkou splňují výše uvedené kritérium. 

Vodní tok Zahořanský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-052
ID toku: 10100577

 

  • Další vodní toky bez určeného správcovství:
Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 1-10-02-052
ID toku: 10260447