Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Brnířov 41, 345 06 Kdyně
Tel.: 379 731 013
E-mail: oubrnirov@tiscali.cz
Náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
Tel: 379 719 111
Fax: 379 722 763
E-mail: posta@mesto-domazlice.cz
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111
Fax: 377 195 393
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.