Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Brnířov 41, 345 06 Kdyně
Tel.: 379 731 013
E-mail: oubrnirov@tiscali.cz, obecbrnirov@seznam.cz
Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Tel: 379 719 111
Fax: 379 722 763
E-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

Vodoprávní úřad - Jana Kitzbergerová
Tel: 379 719 272
E-mail: Jana.Kitzbergerova@mesto-domazlice.cz
P. O. BOX 313, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 379
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra