Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bystrovany

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystrovany a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Bystrovany spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějším vodní tokem území obce je Bystřice. Obcí protéká po celé délce jižní části obce Bystrovanya je levostranným přítokem vodního toku Morava. Pramení jihovýchodně od obce Ryžoviště v Nízkém Jeseníku v nadmořské výšce 660 m n. m. Teče jižním směrem až k městu Velká Bystřice, kde se obrací západním směrem. Do řeky Moravy se vlévá v Olomouci v nadmořské výšce 212 m n. m. Délka vodního toku je 53,9 km a plocha povodí činí 267,4 km².

Katastrálním územím obce protéká také Hamerský náhon, který se odděluje od Bystřice pod intravilánem obce Bystrovany a vlévá se do Moravy pod Novými Sady. Jde o umělý vodní tok, který se však řadí mezi významné krajinné prvky vyžadující zvláštní ochranu. Na náhonu je v provozu malá vodní elektrárna.

Dále se v území vyskytuje už jen bezejmenný vodní tok IDVT 10194163, který je taktéž oddělen a opět navázán na Bystřici v intravilánu obce.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bystřice

Místo profiluŘ. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Velká Bystřice, Bystřice 5,8 -- 17,6 -- 34,7 43,2 -- 65,5 76,2

Vodní toky na území obce Bystrovany

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bystrovany

Přehled vodních děl na území obce Bystrovany naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bystrovany se nenachází žádná vodní nádrž.