Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany
Tel.: 585 311 841 (obecní úřad), 724 093 902 (starosta)
E-mail: bystrovany@iol.cz
Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 513 111
E-mail.: podatelna@olomouc.eu

Odbor životního prostředí - RNDr. Petr Loyka, CSc.
Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 488 310
Mob.: 606 705 971
E-mail: petr.loyka@olomouc.eu

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Hana Zvoníčková
Tel.: 588 488 320
Mob.: 606 746 713
E-mail: hana.zvonickova@olomou.eu
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Odbor ŽP a zemědělství - Ing. Josef Veselský
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 402
E-mail: j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra