Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Šrámkova 115/9, 779 00 Bystrovany
Tel.: 585 311 841 (obecní úřad), 724 093 902 (starosta)
E-mail: obec@bystrovany.cz
Horní náměstí 583 – radnice, 779 11 Olomouc
Tel.: 602 718 660
E-mail:
 odb.ochrany@olomouc.eu
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.