Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bystrovany a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky"

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p. 

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111, e-mail: info@pmo.cz

Závod:
Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel.: 585 711 217, e-mail: sekretariatZHM@pmo.cz

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedoucí provozu: Josef Holásek
Tel.: 
585 711 229, e-mail: provozolomouc@pmo.cz

Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány veškeré vodní toky na území obce Bystrovany ve správě vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bystřice 10100053 4-10-03-1123-0-00, 4-10-03-1124-0-00
Hamerský náhon 10189320 4-10-03-1152-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správy

V této podkapitole je vypsán jediný vodní tok na území obce Bystrovany bez určeného správce.

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10194163 4-10-03-1124-0-00