Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil
Zdeněk Beťák starosta obce 606 426 050
 Ing. Jiří Navrátil místostarosta obce 721 255 070

 Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce Adresa Mobil
Radim Stránský velitel JSDH
Petr Mičák zaměstnanec obce
Daniel Sedlák člen JSDH

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Traktorbagr Ecoranch Na3  Ing. Daniel Nátr 721 575 197 
Traktor + vlek Ecoranch Na3 Ing. Jiří Nátr 721 255 070 
Traktor + vlek Ecoranch Na3 Ing. Daniel Nátr 721 575 197 

 Technické a materiální prostředky v majetku obce Černá Voda k provádění záchranných a zabezpečovacích prací 

Typ techniky Umístění Kontaktní osoba a telefon
 Traktor + vlek Sběrný dvůr - Černá Voda 4 Petr Mičák 602 557 936
 Multicar 4x4 Kulturní dům - Černá Voda 56  Petr Mičák 602 557 936
 Praga V3S - skříňová Sběrný dvůr - Černá Voda 4 Petr Mičák 602 557 936
Mercedez-Benz 12222 AF - CAS 4x4 Hasičksá zbrojnice - Černá Voda 272 Radim Stránský 739 352 119

  

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Černá Voda

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Hotel Černá Voda ubytování/stravování Černá Voda 147  Mgr. Kateřina Beťáková  30 100
Chata Mate ubytování/stravování  Černá Voda 72  Jiří Václavík  725 103 151  70 100 

 

Nouzové zásobování potravinami

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Objekt Adresa
 Jednota, spotřební družstvo Zábřeh  Černá Voda 94, 790 54 Černá Voda

  

Náhradní zdroj pitné vody

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., Tovární 202/3, 790 01 Jeseník
kontaktní osoba: Martin Kouřil, tel: 737 258 702 (pohotovost 737 258 700, 737 258 701)