Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Černá Voda 57, 790 54 Černá Voda
tel: 584 444 027
e-mail: starosta@obeccernavoda.cz
Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
tel: 584 498 151
e-mail: starosta@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
tel: 585 508 111
fax: 585 508 813
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel:
267 121 111

fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.