POVODŇOVÝ PLÁN obce Černá Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 16317/922/45.22/2014; ze dne 24. 11. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/00908/2015; ze dne 20. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/18079/2017/OŽP/Šill; ze dne 20. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 03. 2020
offline verze 13. 03. 2020
digitalizovaná verze 13. 03. 2020
databáze POVIS 13. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i