Srážkoměry - Černá Voda

Stará Červená Voda

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je umístěna na budově č. p. 112 v Nové Červené Vodě (bývalá MŠ). Stanice je ve správě obce.

Vápenná

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat se nachází na střeše obecního úřadu v obci Vápenná. Stanice je ve správě obce.

Vidnava

Srážkoměrná stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik. Nachází na střeše technického objektu na levém břehu Vidnávky u hřbitova.

Žulová

Srážkoměrná stanice města Žulová je umístěna na budově vodojemu nad místní částí Tomíkovice. Jedná se o srážkoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat. Stanice je ve správě města.