Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území obce Černá Voda patří do povodí řeky Odry. Hlavním vodním tokem území je Černý potok. Ten pramení na území obce Vápenná na svahu Zelené hory v nadmořské výšce 518 m. Černý potok ze západní strany obtéká kamenný lom a od západu vstupuje na území obce Černá Voda. Potok protéká přímo intravilánem obce v severovýchodním směru a je příjemcem řady menších vodních toků (Mariánský potok, Plavný potok, Červený potok). Černý potok dále protéká územími obcí Stará Červená Voda a Velká Kraš, kde se vlévá do řeky Vidnavky.

Mariánský potok pramení sedle mezi Sokolím vrchem a vrchem Na Radosti na území obce Vápenná ve výšce 850 m n. m. Potok zpočátku teče severním směrem, avšak po vstupu na území obce Černá Voda se stáčí na severovýchod, z jihovýchodní strany obtéká Přírodní památku Píšťala a do Černého potoka se vlévá mezi budovami s č. p. 36 a 37.

 

Vodní toky na území obce Černá Voda

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Černý potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Velká Kraš (Černý potok) 0,32 0,553 8,89 -- 28,9 41,4 -- 80,3 102

 

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Černá Voda

Přehled vodních nádrží na území obce Černá Voda naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Černá Voda se nachází celkem 9 vodních nádrží.