Vzor odvolání SPA

Povodňová komise obce Chornice

 

Odvolání druhého / třetího stupně povodňové aktivity – stavu pohotovosti / stavu ohrožení – ve správním obvodu obce Chornice na vodním toku ____________________________ v profilu ___________________________

Povodňová komise obce Chornice odvolává druhý / třetí stupeň povodňové aktivity - pohotovosti / stav ohrožení – na území obce Chornice na vodním toku_______________________v profilu ____________________dne ______. ______. ______ v ______:______ hodin.

 

V Chornicích dne _____._____._____ v _____:______ hod

 

                                                                                    __________________________________

Předseda povodňové komise obce Chornice