Charakteristika zájmového území

Obec Chvojenec spadající pod ORP Holice, leží v Pardubickém kraji. Najdeme ji u jižního okraje Hradeckého lesa, severovýchodním směrem od města Pardubice a severozápadním směrem od města Holice. Obcí prochází silnice spojující města Hradec Králové a Vysoké Mýto. Jižním směrem od obce se zvedají zalesněné stráně, kopce Žernov (276 m n. m.), dubohabrový les na stráních Žernova a dva rybníky na úpatí kopce  a to Mordýř a Šmatlán. Dohromady dotváří území přírodní rezervace Žernov. Chvojencem prochází značená trasa lokální cyklostezky.

U silnice mezi Chvojencem a Rokytnem stávala již na počátku 14. století tvrz, kterou dobýval král Jan Lucemburský. Během 16. století tvrziště zpustlo. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1406.

Podle statistických údajů, ke konci roku 2013, bylo v obci trvale přihlášeno 737 obyvatel. Mužů je 365, žen 334. Nejstarší občanka se narodila v roce 1915. Dětí do 15 let je 136, do 18 let 160 a občanů starších 60 let je 140. Velikost obce činí 990,82 ha, z toho cca 65,5 % tvoří zemědělská půda, 27,7 % lesy, 1,6 % zastavěné plochy, 1,3 % vodní plochy a 3,8 % ostatní plochy. V obci se nachází mateřská škola, kulturní dům.

Obec Chvojenec patří do mikroregionu Holicko. Tyto obce jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprácí v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do mírně teplé oblasti MT2.