Srážkoměry - Chvojenec

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Dolní Roveň) je umístěno na budově OÚ č. p. 1, v k. ú. Dolní Roveň, st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Holice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově objektu č. p. 61 na ulici Bratří Čapků. Konstrukce upravena tak, aby zachycení srážkové vody neovlivňovaly žádné překážky (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. Provozovatelem srážkoměru je město Holice.

Chvojenec

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově MŠ č. p. 115, st. pozemek č. 130. Konstrukce upravena tak, aby zachycení srážkové vody neovlivňovaly žádné překážky (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru, než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. Provozovatelem srážkoměru je obce Chvojenec.