Srážkoměry - Chvojenec

Dolní Roveň

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě obce Dolní Roveň) je umístěno na budově OÚ, v k. ú. Dolní Roveň st. p. 222 tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí.

Holice

Varovné srážkoměrné čidlo (ve správě města Holice) je umístěno na budově bytového domu č.p. 61 patřící městu Holice tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1 m nad zemí. 

Chvojenec

Varovné srážkoměrné čidlo bude instalováno na budově OÚ, st. pozemek č. 40, tak, aby okolní překážky neovlivňovaly zachycení srážkové vody (dvojnásobná vzdálenost překážky od srážkoměru než je její výška). Záchytná plocha srážkoměru je umístěna standardně 1m nad zemí.