Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik

Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Vodní tok Chvojanecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-028, 1-03-01-029
ID toku: 10185429

 

Vodní tok Drahošský potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-031
ID toku: 10185430

 

Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-029
ID toku: 10172274

 

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Labe, Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Vodní tok Brodecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-028, 1-03-01-030, 1-03-01-031 
ID toku: 10172250

 

Vodní tok Chvojenecký potok
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-01-029
ID toku: 10172272

 

Vodí tok *
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-03-063 
ID toku: 10171928

 

  • Další vodní toky ve správě vlastníků HOZ:

                  ID: 10172283

              ID: 10172276

              ID: 10172280

              ID: 10172277