Hladinoměry - Chvojenec

Chvojenec (ID: 10172274)

Ultrazvuková sonda pro měření stavu hladin je nainstalována pod mostní konstrukcí, parc. č 1470/1. Dochází zde velmi často k rozlití vody z koryta a následnému zaplavení území. Profil monitoruje obec Chvojenec.