Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Holice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Chvojenec.

Osoby na území obce Chvojenec budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnicí vinoucí se souběžně s Chvojeneckým potokem (silnice 3053). Náhradní trasa povede po silnici I/35 směrem na Holice, a poté po komunikaci 3051 směrem na Vysoké Chvojno. »

Dopravní omezení na území obce Chvojenec

Název omezení Popis omezení Vodní tok
I/35 Může dojít k zaplavení komunikace I/35, poté je zapotřebí stanovit objízdnou trasu. (104680000600)

 

Objízdné trasy na území obce Chvojenec

Název objízdné trasy

Popis objízdné trasy
Evakuační trasa Chvojenec Při povodních může v obci dojít k zaplavení a následnému nezprůjezdnění silnicí vinoucí se souběžně s Chvojeneckým potokem (silnice 3053). Náhradní trasa povede po silnici E442 směrem na Holice, a poté po komunikaci 3051 směrem na Vysoké Chvojno.

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.