Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožené objekty
  • Ohrožující objekty
  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území Chvojenec
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace

Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.