Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon Mobil
Marie Procházková administrativní pracovnice úřadu 327 571 491
Jiří Volenec starosta 327 571 491

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa Telefon
Jaromír Vocl  občan 327 571 323
Bohumil Melcer občan 327 571 890

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon
kalová čerpadla 2ks, motorová čerpadla 2ks OÚ Církvice Církvice 6 728 216 018
písek, pytle, lopaty, háky OÚ Církvice Církvice 6 728 216 018

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Církvice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Ubytování / stravování

Církvice 6

Jiří Volenec

50 50

 

Nouzové zásobování

Nouzové zásobování pitnou vodou: ano

Název subjektu: OÚ Církvice

Adresa: Církvice 6

Kontaktní osoba a telefon: Jiří Volenec, 723 893 732

Forma zásobování (cisterna, balená voda,…): obecní vodovod

 

Nouzové zásobování potravinami:

Název: Jednota Coop

Adresa:Církvice 167

Kontaktní osoba a telefon: Jarmila Bogdanová