Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Církvice čp.6, 285 33 Církvice, okres Kutná Hora
Tel.: 327 571 491, 723 893 732
E-mail: podatelna@cirkvice.cz
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 710 111
E-mail: zivotni@mu.kutnahora.cz
Ing. Vladimír Kocián
Tel.: 327 710 270
E-mail.: kocian@mu.kutnahora.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra