POVODŇOVÝ PLÁN obce Církvice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/17759; ze dne 28. 05. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí
Č. j.: MKH/044856/2018; ze dne 18. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 09. 2018
offline verze 03. 09. 2018
digitalizovaná verze 03. 09. 2018
databáze POVIS 03. 09. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i