Hladinoměry - Církvice

Církvice (Klejnárka)

Vodočetná lať nacházející se na mostní konstrikci komunikace III/03321.

Chedrbí (Klejnárka)

Na pravém břehu u mostu na místní komunikaci pod soutokem s Paběnickým potokem. Provozovatelem je obec Chedrbí.

Močovice (Klejnárka)

Pomocný hlásný profil kategorie C, který se nachází na pilíři mostu přes Klejnárku v Močovicích (silnice Krchleby-Močovice). Údaje o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise obce Močovice povodňovým komisím obcí Třebešice, Církvice a města Čáslav a povodňové komisi ORP Čáslav.