Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Církvice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Přímý výkon správy toku:
PS Čáslav, Třešňová 1330, 286 01 Čáslav
David Komberec, tel.: 327 313 306, 602 122 408
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Církvice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Klejnárka 10100095 1-04-01-020 1-04-01-018
Křenovka 10185509 1-04-01-019
Kačinský p. 10176291 1-04-01-035
  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km.

Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný 10176122 1-04-01-020
bezejmenný 10176119 1-04-01-020
bezejmenný 10176292 1-04-01-035
bezejmenný 10176105 1-04-01-018
bezejmenný 10176120 1-04-01-020