Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Církvice čp.6, 285 33 Církvice, okres Kutná Hora
Tel.: 327 571 491, 723 893 732
E-mail: podatelna@cirkvice.cz
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Tel: 327 710 111
E-mail: zivotni@mu.kutnahora.cz
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 156, 950 870 444   
Fax: 257 280 313, 950 870 150
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz; opis@sck.izscr.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.