Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Církvice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Církvice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Církvice je Klejnárka. Číslo hydrologického pořadí 1-04-01-020 1-04-01-018. Teče převážně severním až severozápadním směrem. Klejnárka pramení na Českomoravské vrchovině asi 5 km jihozápadně od Zbýšova u obce Dobrovítov jako Jánský potok v nadmořské výšce 516,5 m. Odtud si říčka razí cestu hlubokým, zalesněným, skalnatým údolím přes Krchlebskou dubinu ke vsi Chedrbí, kde přijímá zleva Paběnický potok. Zde je již označována jako Klejnárka. Dále pokračuje k Čáslavi kde se mírně stáčí na severozápad a pokračuje k území katastru Církvice, do kterého vtéká na 13 ř. km. Území Církvic protéká ornou půdou přibližně středem katastru a zde se do ní vlévá Křenovka. Katastr Církvic opouští na 9 ř. km a pokračuje kolem Kutné Hory, až ke Starému Kolínu kde se vlévá do Labe.


Podélný profil vodního toku Klejnárky

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního Klejnárky

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. B Chedrbí, Klejnárka 22,45 0,414 6,28 -- 16,4 22,2 -- 39,5 48,6

 

Křenovka (číslo hydrologického pořadí 1-04-01-019) pramení v obci Křesetice ve výšce 330 m n. m. Následně teče přes Petrovský rybník a Veselovák do katastru obce Neškaredice. Zde protéká stejnojmenným rybníkem a pokračuje do katastru Církvic, kde protéká rybníkem Utopenec a vlévá se na 12 ř. km do Klejnárky.

 

Vodní toky na území obce Církvice


Základní údaje o vodních nádržích na území obce Církvice

Přehled vodních nádrží na území obce Církvice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Církvice se nachází celkem 2 vodní nádrže. V intravilánu obce se nachází obecní rybníček Utopenec, který je napájen Křenovkou. Ve východní části území obce se nachází Nový rybník napájen Kačinským potokem. Mimo území obce se nachází rybník Vrabcov.