Charakteristika zájmového území

Obec Císařov se rozkládá ve vzdálenosti cca 7 km západním směrem od města Přerova, a nachází se v Olomouckém kraji, v okrese Přerov. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž město Přerov. K 31. 12. 2014 bylo v obci evidováno 299 obyvatel. Velikost obce činí 29,9 km2, z toho cca 90 % tvoří zemědělská půda, 0,5 % lesy, 2,5 % zastavěné plochy, 1 % vodní plochy a 6 % ostatní plochy. V obci se nachází knihovna a hřiště. Ze spolků pak SDH Císařov či Klub malé kopané Císařov Devil´s 99.

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vněkarpatských sníženin, celku Hornomoravský úval a podcelku (i okrsku) Středomoravské nivy. Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá celé území obce do teplé oblasti T2.

Obec Císařov na leteckém snímku

Klimatická charakteristika oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50