POVODŇOVÝ PLÁN obce Císařov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM034147/2015-219/Ro; ze dne 27. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/112473/2015/VacJ; ze dne 08. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 06. 2015
offline verze 29. 06. 2015
digitalizovaná verze 29. 06. 2015
databáze POVIS 29. 06. 2015
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i