Hladinoměry - Císařov

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice Blatec H1 se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy), na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hladinoměrná stanice Blatec H2 se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Dluhonice (Bečva)

Hlásný profil kat. A leží ve městě Přerov u transformátorové stanice MEZ na pravém břehu a je ve správě ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku Lipník nad Bečvou - ústí do Moravy.

Dub nad Moravou (Morava)

Hladinoměrná stanice Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ. Nachází se přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části Nové Sady, na levém břehu.