Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Hlásnou a hlídkovou povodňovou službu obce Císařov zabezpečují členové povodňové komise obce Císařov dle pokynů předsedy povodňové komise.

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Zodpovědná osoba
SDH Císařov Josef Mrtvý
Středisko mechanizace v Rokytnici u Přerova Jaroslav Bartoník
Hasičský sbor v Rokytnici Petr Kratochvíl

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Císařov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita
Obecní úřad místo ubytování/shromáždění Císařov 106 Ing. Věra Pumprlová 602 410 560  70